Strona główna Żywienie osób chorych Otyłość

Jeżeli nie wiesz jak zdrowo się odżywiać i chciałbys powiększyć swoja wiedzę w tym zakresie kliknij jedną z kategorii poniżej...

| Żywienie osób chorych | Żywienie dzieci | Żywienie młodzieży | Żywienie sportowców |

| Żywienie kobiet cieżarnych i karmiących | Żywienie ogólne | 9 zasad prawidłowego odżywiania |
Otyłość

Otyłość jest schorzeniem ogólnoustojowym charakteryzującym się nadmiernym rozwojem tkanki tłuszczowej w organizmie.

Otyłość jest przewlekłą chorobą spowodowana nadmierną podażą energii zawartej w pokarmach w stosunku do zapotrzebowania organizmu, skutkiem czego jest magazynowanie nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej
 1. 30% - KOBIETY
 2. 20-25% - MĘŻCZYŹNI

Ocena matematyczna stopnia otyłości

BMI (Body Mass Index) czyli Wskaźnik Masy Ciała charakteryzuje relację pomiędzy masą ciała a wzrostem. Obliczając BMI możemy określić ilość tkanki tłuszczowej w organizmie.
BMI =masa ciała [kg] / wzrost2[m2]

Klasyfikacja zaburzeń masy ciała

BMI (kg/m2)

Ryzyko chorób towarzyszących otyłości
Niedowaga
<18,5
Niskie (ale zwiększone ryzyko innych problemów zdrowotnych)
Norma
18,5 - 24,9
Średnie
Nadwaga
>= 25
 
Okres przed otyłością 
25,0-29,9
Podwyższone
I° otyłości
30,0-34,9
Umiarkowanie podwyższone
II° otyłości
35,0-39,9
Wysokie
III° otyłości
>= 40,0
Bardzo wysokie
 
Typy otyłości:
 1. Otyłość typu "gruszka" - (udowo-pośladkowa), otyłość gynoidalna, częściej występuje u kobiet.
 2. Otyłość typu "jabłko" - (inne określenia: otyłość brzuszna, wisceralna, androidalna- tkanka tłuszczowa zlokalizowana jest głównie wewnątrz jamy brzusznej) częściej dotyczy mężczyzn.

Choroby związane z otyłością:
 1. Cukrzyca typu II
 2. Nadciśnienie tętnicze 
 3. Hiperlipidemia 
 4. Udar mózgowy 
 5. Niewydolność serca 
 6. Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) 
 7. Kamica pęcherzyka żółciowego
 8. Zmiany zwyrodnieniowe stawów 
 9. Nowotwory 
 10. Zaburzenia oddychania w czasie snu 
 11. Żylaki kończyn dolnych 
 12. Zaburzenia hormonalne i powikłania ciąży 
 13. Zespół X (obecnie nazywany zespołem polimetabolicznym)

Leczenie:
 1. Dieta ubogonergetyczna,
 2. Ruch,
 3. Leki - leczenie farmakologiczne otyłości należy rozpocząć, gdy:
  • BMI jest wyższe niż 30 kg/m2,
  • BMI jest niższe, ale współistnieją choroby związane z otyłością (cukrzyca typu II, nadciśnienie, hiperlipidemia),
  • próby leczenia samą dietą i wysiłkiem fizycznym zakończyły się niepowodzenie.
 4. Leczenie chirurgiczne. Wskazania do chirurgicznego leczenia otyłości:
  • BMI powyżej 40 kg/m2,
  • BMI 35-40 kg/m2 w sytuacji zagrożenia życia lub przygotowania do operacji,
  • gdy otyłość stanowi przeszkodę w skutecznym leczeniu choroby podstawowej.
 5. Wsparcie psychologiczne.
 
Zarejestruj się lub zaloguj aby dodać komentarz do tego artykułu.