Strona główna Żywienie

Jeżeli nie wiesz jak zdrowo się odżywiać i chciałbys powiększyć swoja wiedzę w tym zakresie kliknij jedną z kategorii poniżej...

| Żywienie osób chorych | Żywienie dzieci | Żywienie młodzieży | Żywienie sportowców |

| Żywienie kobiet cieżarnych i karmiących | Żywienie ogólne | 9 zasad prawidłowego odżywiania |
Żywienie

Każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje zdrowie, powinien je doskonalić i chronić przed wpływem szkodliwych czynników środowiskowych i społecznych. Musi być świadom tego co szkodzi zdrowiu i przyczynia się do powstawania chorób. Jednym z czynników decydującym o naszym zdrowiu jest właściwe odżywianie. Właściwe odżywianie oznacza przyjmowanie składników odżywczych, które:

 • zapewniają dobrą sprawność umysłową i równowagę emocjonalną
 • gwarantują dobrą kondycję
 • zmniejszają ryzyko chorób
 • uwzględniają maksymalną długość zdrowego życia
Racjonalne odżywianie to takie, które pokrywa całkowite zapotrzebowanie człowieka na wszystkie składniki niezbędne do rozwoju życia i zachowania zdrowia. Wszystkie składniki odżywcze są równie ważne i niedobór jednego z nich prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. Zapotrzebowanie na poszczególne składniki pożywienia jest bardzo różne - od stosunkowo dużego na węglowodany, białka, tłuszcze do bardzo niewielkiego na witaminy, składniki mineralne. Zależy od płci, wieku, aktywności zawodowej, klimatu, trybu życiu, rodzaju wykonywane pracy, itd.

Leczenie żywieniowe (ang. nutritional therapy) – integralna część procesu leczniczego, mająca na celu poprawę i utrzymanie stanu odżywienia, poprawę rokowania i przyspieszenie wyleczenia.

Opiera się ocenie stanu odżywienia oraz zapotrzebowania na substancje odżywcze, z następowym podawaniem energii w postaci zbilansowanego pokarmu (białko, węglowodany, tłuszcze, pierwiastki śladowe, woda, elektrolity, witaminy) oraz ustaleniem drogi jego podania. Leczenie żywieniowe można prowadzić poprzez:

 • żywienie doustne
 • żywienie dojelitowe
 • żywienie pozajelitowe

Dla właściwego ustalenia sposobu leczenia konieczna jest pełna ocena stanu zdrowia pacjenta, dotycząca zarówno oceny stanu odżywienia, stanu wyrównania metabolizmu, chorób współistniejących, jak również oczekiwanych efektów leczniczych.

Cały tryb postępowania medycznego w przypadku wprowadzenia leczenia żywieniowego można przedstawić następująco:

 • ocena stanu zdrowia chorego, stopnia zaawansowania choroby, stanu wydolności poszczególnych narządów, stwierdzenie niedoborów żywieniowych, ocena celu leczenia i oczekiwanych działań pożądanych
 • wyznaczenie podstawowego zapotrzebowania energetycznego (zwykle ze wzoru Harrisa i Benedicta) oraz całkowitego zapotrzebowania energetycznego (zwykle w sposób najprostszy wyznaczany przez dodanie do podstawowego zapotrzebowania energetycznego 20-35 kilokalorii na każdy kilogram masy pacjenta)
 • w ten sposób wyznaczone całkowite zapotrzebowanie energetyczne bilansuje się odpowiednią podażą białka (około 20% całkowitej ilości energii), tłuszczów (30%) i węglowodanów (50%).
 • wyznaczenie zapotrzebowania na wodę (podstawowe zapotrzebowanie na wodę wylicza się z wzoru:
1500 ml + (masa ciała - 20) x 20 ml
 • wyrównanie zaburzeń elektrolitowych, witaminowych i w zakresie pierwiastków śladowych

Jednak zasady prawidłowego odżywiania dla różnych osób znacznie różnią się od siebie. Niniejsza strona naszego portalu ma na celu dokładne sprecyzowanie zasad żywienia zarówno dzieci, młodzieży i sportowców, a także osób chorych z dokładnym uwzględnieniem specyfiki ich dolegliwości.

(źródło: wikipedia)